Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12382 : การให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และงานพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน "ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ ปากและเท้าเปื่อย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา  มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 169 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 157 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2