Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12480 : งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป  จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองที่สนใจ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการป้องกันโรค  โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  เข้ามาดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10-15.10 น. ณ อาคารเซนต์แมรี่ 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 238 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 216 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1