Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12529 : พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2

คณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารราฟาแอล หลังเสร็จพิธี คณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 นำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกห้องเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 39 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง  มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์  มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์  มิส  Mary Grace    Abueva  มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์  มิส  นฤมล    ไทยถาวร  มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์  มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม  มิส  บุญสืบ    แสงทอง  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 200 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 188 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2