Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12637 : CC61-หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงาน หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงาน หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการใช้งานระบบ SWIS ในโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT โดย มิสรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนในการกล่าวต้อนรับและบุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ และนำเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 46 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อารญา    พุทธสาร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อารญา    พุทธสาร
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 145 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 125 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3