Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12646 : STEM :: งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้  ในโอกาสนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ครูผู้ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมดีเด่น โดยคัดเลือกครูจากโรงเรียนในความร่วมมือกว่า 60 โรงเรียน และมีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 3 คน และมิสพรพิมล ปวงนิยม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภัณฑิลา    ชาติวงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 167 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 149 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()
  1