Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12651 : ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 145 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วรรณนา    คำอิน  มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์  มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)  มิส  ระพีพร    ไชยกายุต  มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์  มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)  มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต  มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ  มิส  นภัคภัณฑ์    ปานหลุมข้าว (ออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561)  มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ  มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์  มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม  มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 640 ครั้ง (Login 29 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 611 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8