Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12652 : ม. 4_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4

คณะคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ทั้งระดับในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะต่อสังคมส่วนรวม  โดยผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสม  รวมถึงการแทรกกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 38 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 191 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 184 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2