Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12654 : EP : ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐฆวารินทร์ ณัฐรินทร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเด็กไทยเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 30

ด.ญ.ณัฐฆวารินทร์  ณัฐรินทร์ แผนการเรียน English Program ชั้น ป.6A ได้รับคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นผู้แทนเด็กไทยเข้าร่วมงานชุมชนเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12 -24 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรรณา    คำภู
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 454 ครั้ง (Login 23 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 431 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2