Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12655 : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561
    ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่  6/2561  เพื่อปรึกษาหารือ กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และเน้นย้ำภารกิจระหว่างกันของฝ่ายต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถงสุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รื่นจิต    ใจมั่น      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 118 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 98 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1