Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12656 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คระดับชั้น ป.1-ป.6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาตามความถนัด ความสนใจ โดยมีจัดการแข่งขันนอกเวลาเรียน ของเดือน กรกฎาคม และเชิญมิสวันเพ็ญ หอบจะบก หัวหน้าระดับชั้น ป.2 ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ เวที อาคารราฟาแอล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 152 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 143 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2