Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12658 : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ติดตามประเมินผลโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 เพื่อมาติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทรางวัลชนะเลิศ เพชรน้ำเอก โดยผลสรุปของคณะกรรมการจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้รับคำชมเชยและภาคภูมิใจ ที่่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  และมีผลงาน  รางวัลดีเด่น อย่างต่อเนื่อง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 108 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 113 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 104 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6