Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12659 : ม._4 การมอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่พระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการมีวินัยต่อตนเอง  และการมีน้ำใจต่อส่วนรวม ประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม  โดยมีมาสเตอร์นิวัติ  แซ่ลี้  และมาสเตอร์ณรงค์ชัย  ครุฑวิมาน เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้มอบ   คณะคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรและขอให้รักษาความดีงามนี้ไว้ตลอดไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 191 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 183 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3