Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12662 : งานปกครองสวัสดิภาพ และความปลอดภัย

งานปกครองสวัสดิภาพ และความปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย มิสวรัชยา ฮูเซ็น ครูประจำชั้น และMS.Kathleen Anne Regalado Layson ครูคู่ชั้น ดำเนินการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ไปคัดกรองตรวจสุขภาพที่ห้องพยาบาล ใต้อาคารราฟาแอล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 107 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 101 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()
  1