Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12671 : ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา " Boulder Fest 2018 สนาม 2 (Deep Climbing Gym)

สรุปผลการแข่งขัน Boderfest 2018 สนาม2 (Deep Climbing Gym)   รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมี ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ชาย ได้แก่

1.ด.ช.กิจภูมิ มีสวัสดิ์    ป.5B       ชนะเลิศ

2.ด.ช.ถิรวัฒม์ กลิ่นสุคนธ์   ป.6/1  รองชนะเลิศอันดับที่ 1

3.ด.ช.กิจชานนท์ มีสวัสดิ์   ป.3B    รองชนะเลิศอันดับที่ 2

รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง ได้แก่

ด.ญ.รัตนกร สุทธาไพศาลวิทยา    ป.6/2   ชนะเลิศ

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ได้แก่

1. ด.ญ.ไรวินทร์ เทียมสมชาติ   ป.6/4    รองชนะเลิศอันดับที่ 1

รุ่น Division 3 Novice ชาย ได้แก่

1.ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย    ป.6/2     ชนะเลิศ 

รุ่น Division 2 Amateur ชาย ได้แก่

นายปกสกนธ์ โชติกไกร    ม.4/5      ชนะเลิศ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กหญิง  นราวัลย์    สัจกุล    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 124 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 116 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1