Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12674 : นักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัล Best Documentary Award ในประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018

นักเรียนชมรมACT Media ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ในรอบ Global Contest ระหว่าง วันที่ 23- 28 กรกฏาคม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งหมดที่เข้ารอบมา 16 ประเทศ 32 ทีม ในช่วงก่อนวันงานประกาศผลรางวัลได้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ Discussion ในการเตรียมนำเสนอ Proposal ในหัวข้อ Better Future  ซึ่งหลังจากเสร็จภาระกิจเข้าร่วมงานทางผู้จัดได้พานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเที่ยวเล่นใน Disny Sea โดยผลการประกวดในครั้งนี้ทีม ACT Media สามารถคว้ารางวัล Best Documentary Award จากผลงานเรื่อง Living Together  ส่งผลให้ทีมจากประเทศไทยทั้ง 2 ทีมสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้ถึง 3 ถ้วย จากทั้งหมด 6 ถ้วยรางวัลในการประกวดครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจำนวน 4 คนในทีมได้แก่ 1. นางสาวเชาวลี ถิรชวลิต ชั้น ม.4/7 2.นางสาวณัฐชยา นาคดี ชั้น ม.6/1 3. นางสาวศิริมา เดชคง ชั้น ม.6/1 4. นายธนวัฒน์ อิ่มอุดม ชั้น ม.6/8 และมีมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ ครูที่ปรึกษาชมรมเป็นผู้ควบคุมดูแล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 133 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 143 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 122 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7