Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12675 : กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ รถเมล์ไทย (ครั้งที่ 2)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบปัญหา Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 หัวข้อ รถเมล์ไทย (ครั้งที่ 2) โดยมีผู้เข้าร่วมตอบปัญหา ได้แก่ นายชัยพร ธีรธนิตนันท์ นักเรียนระดับชั้น ม.5/7  ซึ่งในวันนี้เป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติกิจการรถเมล์ในประเทศไทย  การแสดงความสามารถด้านการทายเส้นทางการเดินรถเมล์ การบอกรุ่นและยี่ห้อของรถเมล์ รวมถึงการตอบปัญหาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถเมล์ตามข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในท้ายที่สุด นายชัยพร ธีรธนิตนันท์ นักเรียนระดับชั้น ม.5/8   สามารถทำคะแนนจากการแข่งขันในครั้งนี้ได้ 57 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน  ซึ่งกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ชั้น 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 2561 นี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 59 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  ภาณุพงศ์    ศิริสุขวัฒนา    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 683 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 671 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3