Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12676 : กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 6 : หัวข้อ มหาราชชาติไทย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบปัญหา Social Studies Genius เพชรยอดสังคม ปี 5 หัวข้อ มหาราชชาติไทย โดยมีผู้เข้าร่วมตอบปัญหา ได้แก่ นายธัชธรรม สุวรรณชาตรี นักเรียนระดับชั้น ม.5/7  ซึ่งในวันนี้เป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของมหาราชทั้ง 7 พระองค์ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของมหาราชแต่ละพระองค์   ซึ่งในท้ายที่สุด นายธัชธรรม สุวรรณชาตรี ได้คะแนนจากการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งกิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ชั้น 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์  ตลอดปีการศึกษา 2561 นี้.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 52 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  ธนินท์รัฐ    สถาพรพิบูลย์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 187 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 182 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3