Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12681 : รวมภาพกิจกรรมงานนิทรรศการญี่ปุ่น ACT NIPPON MATSURI 2018

แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นได้จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น ACT NIPPON MATSURI 2018 ขึ้นในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม ภายในงานมีการเปิดร้านเมดคาเฟ่จำหน่ายอาหารญี่ปุ่นหลายประเภท อาทิ ข้าวแกงกะหรี่ ยากิโซบะ ซูชิ ทาโกะยากิ เครป กล้วยเคลือบช็อกโกแลต น้ำผลไม้ นอกจากนี้ยังมีจัดการแข่งขันเขียนอักษรคันจิโดยพู่กัน และการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษามาช่วยเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่างๆ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

3. ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. อ.ไพลิน กลิ่นเกษร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. อ.วรัญญา มหาจุนทการ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6. ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีโรงเรียนมัธยมที่เข้ามาร่วมแข่งขันด้วยทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา

3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

4. โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ

5. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

6. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

8. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

11. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

12. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

การแข่งขันเขียนอักษรคันจิโดยพู่กัน

รางวัลชนะเลิศ นายอดิศร วชิรานันท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวหฤทกานต์ ภาวิศกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเตวิช เกียรติดำรงวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลชมเชย นางสาวขนิษฐา วรรณประพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลชมเชย นางสาวธนิจดา กิ่งทอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

รางวัลชมเชย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รางวัลชมเชย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ขอขอบพระคุณภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัล และให้โอวาทแก่นักเรียน ขอขอบพระคุณทุกโรงเรียนที่ได้มาร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  นฤมล    วงศ์ใหญ่    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษณะ    มณีสอดแสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 241 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 214 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4