Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12683 : EP:การบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน English Program ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 2018

นักเรียน English Program ระดับประถมศึกษา บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณถนนด้านหน้าและด้านหลัง อาคารเซนต์คาเบรียล ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

นักเรียน English Program ระดับมัธยมศึกษา บำเพ็ญประโยชน์ บริเวณถนนด้านหน้าและด้านหลัง อาคารอิลเดอฟองโซ และโดยรอบบริเวณห้องอาหารต้นสน ประจำเดือน  กรกฎาคม 2561

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 27 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จุฬารัตน์    สมทอง  มาสเตอร์  สิทธิศักดิ์    เกตุขุนทด      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:                  ผู้โพสต์: มิส  วรรณา    คำภู
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 130 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 118 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2