Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12688 : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร ให้แก่นักเรียนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร ให้แก่นักเรียนจิตอาสา (สารวัตรนักเรียน,นักเรียนกองร้อยพิเศษ) เพี่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านการจราจร ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.สุพล อินทโกสุม เป็นวิทยากรในการอบรม ณ บริเวณข้างอาคารรัตนบรรณาคาร และภาคปฏิบัติบริเวณทางม้าลายภายในโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.10 - 09.00 น.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง  มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 158 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 142 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3