Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12689 : ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ม.2/1 เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ จากการได้รับรางวัลเยาวชนผู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยดีเด่น

ด.ญ.กันยาวีร์  ชุติพันธ์เจริญ นักเรียนระดับชั้น ม.2/1 เข้าพบผู้อำนวยการ ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ์ จากการได้รับรางวัลเยาวชนผู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยดีเด่น ในงานแม่แห่งดวงใจ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยหม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตดำเนินรายงานวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) เป็นประธาน ณ หอประชุมครุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 173 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 157 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1