Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12694 : ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ

มิสวันเพ็ญ  หอมจะบก และคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีในด้านต่างๆ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อเผยแพร่ความดีของนักเรียนให้ปรากฎต่อสาธารณะ เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียนทั่วไป ในการทำความดี และมีจิตสาธารณะ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 46 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 435 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 427 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3