Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12696 : ม. 4 : กิจกรรมวันแม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันแม่แก่นักเรียนบริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์  โดยเริ่มจากตัวแทนนักเรียนางสาวปัณฑิตา  รัตนจินดา  ม. 4/3  นำอ่านบทนมัสการมาตาปิตุคุณ เป็นทำนองสรภัญญะ  เพื่อแสดงความกตัญญูต่อมารดา  ฝึกซ้อมโดย มาสเตอร์คมสันต์  สนไธสง  จากนั้นตัวแทนนักเรียนโดย

            นางสาวเมธาณี  ธวัชผ่องศรี  ม. 4/8  (เล่นไวโอลีน)

            นายพัทธนันท์  พารักษา  ม. 4/8  (เล่นกีต้าร์)

            นายโชคอนันต์  สินสาฎก ม. 5/8 (ผู้ร้องเพลงอิ่มอุ่น)

            นางสาวณัชชา  ช้อยเชื้อดี  ม. 4/3  (ผู้ร้องเพลงหัตถาครองภิภพ)

นำเสนอบทเพลงอิ่มอุ่น  และหัตถาครองภิภพ (สองมือแม่ที่คอยอบรมเลี้ยงดูลูกที่เหมือนกำหนดชะตาโลก  ลูกจะเติบโตเป็นคนดีหรือไม่  ก็อยู่ที่สองมือคู่นี้ว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนเช่นใด)

ควบคุมการดำเนินกิจกรรมโดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม  มาสเตอร์ธนกฤต  ด้วงคงมนตรี  และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

และคณะครู ม. 4 ขอขอบใจนักเรียนสหศิลป์ ม. 5-6 ที่ช่วยติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อร่วมสร้างกิจกรรมดี ๆ ให้แก่น้อง ๆ ม. 4 ในกิจกรรมนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 15 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 207 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 192 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()
  1