Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12704 : การสอบคัดเลือกภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การสอบคัดเลือกภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.10-9.00 น. ณ ห้องเรียน ม.5/8 และห้อง LAB เคมี อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งภาคปกติ และ English Program เข้าร่วมการสอบคัดเลือกทั้งหมด 72 คน ผลการสอบคัดเลือกได้ตัวแทนโรงเรียน จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณภัทร วัฒนาสุทธิวงศ์ ม.6/3 น.ส.ธารินี สกุลรัตนกุลชัย ม.6/A และนายอธิป วงศ์ธีระสูตร ม.6/B  เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 196 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 191 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2