Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12736 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2561 ณ สัทธาอุทยานไทย จังหวัดราชบุรี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  ที่  ณ สัทธา อุทยานไทย  จังหวัดราชบุรี  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและมีกิจกรรม การทำยาดมสมุนไพรไทย  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 37 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย  มิส  ณัฏฐารัชต์    สุลำนาจ  มิส  สมศรี    อินทรโชติ  มิส  อรนุช    โสรินทร์  มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล  มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา  มิส  ลักขณา    จามิกรณ์  มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 452 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 432 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2