Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12814 : Building : ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โครงการ Thailand Energy Awards 2018

          โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยฝ่ายอาคารสถานที่  เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ซึ่งมีหน่วยงานรัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 268 ราย  มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 69 รางวัล  โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านพลังงานทดแทน  ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ด้านบุคลากร  ด้านพลังงานสร้างสรรค์  และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  ทั้งนี้ผลการประกาศรางวัล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม  ได้รับโล่รางวัลและป้ายประกาศเกียรติคุณของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์  โดยในครั้งนี้ มี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และเมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นำโดย มาสเตอร์วิศิษฐ์   ใจมั่น พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน พนักงาน เข้าพบ ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ผู้อำนวยการ  เพื่อแสดงความยินดีในการรับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 549 ครั้ง (Login 72 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 477 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2