Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12877 : ม. 4_กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและสุขอนามัยนักเรียนประจำเดือนกันยายน

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและสุขอนามัยให้เกิดแก่นักเรียน  โดยการแนะนำการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อนำมาซึ่งความสง่างามแก่ตัวนักเรียนและสถาบัน  อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติตนเองและสถาบัน  นอกจากนี้นักเรียนได้รับการชี้แนะในการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาโรงเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียนมีสมาธิที่ดีขึ้นต่อการเรียน  รวมถึงการได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้เกิดกิจนิสัยที่ดีแก่นักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 357 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 347 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2