Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12880 : CC61-อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google Drive

เนื่องจากในปัจจุบันพบปัญหาการเก็บไฟล์งานใน แฟลชไดว์ แล้วโดนไวรัสจึงทำให้ไฟล์งานเสียหาย ไม่ได้สำรองไฟล์ไว้ หรือไฟล์งานอยู่ที่บ้านแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้ด่วน  และปัญหาอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทางหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเก็บไฟล์บน Cloud Storage ด้วย Google   Drive” ขึ้น  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ของการเก็บไฟล์งานบนระบบคลาวด์ อีกทั้งเป็นทางเลือกในการเก็บหรือสำรองไฟล์ และยังนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในหน่วยงานต่างๆของตนเองได้อีกด้วย  จัดอบรมเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน   2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล เวลา 09.00 – 10.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อารญา    พุทธสาร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อารญา    พุทธสาร
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 134 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 117 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2