Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12962 : พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่16 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 16 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  กันยายน  2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเซนต์แมรี่ (โรงอาหารเก่า) ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ทางด้านดนตรีไทย พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา และเป็นประเพณีที่ดีงามของนักดนตรีไทยและผู้ฝึกหัดดนตรีไทย ผ่านพิธีไหว้ครูแล้วจะเกิดความสบายใจ มีขวัญกำลังใจที่จะฝึกหัดดนตรีไทยให้เชี่ยวชาญยิ่งๆขึ้น โดยพิธีไหว้ครูดนตรีไทยครั้งนี้ มิสจิราพร  คุณาบุตร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์ถวิล  รักษาวงษ์ เป็นผู้ประกอบพิธีและอ่านโองการ  และมีอาจารย์ผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยเป็นผู้บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 108 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ  มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 216 ครั้ง (Login 21 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 195 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6