Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12970 : ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ.และสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ให้คณะกรรมการหน่วยตรวจเช็คความพร้อมด้านอุปกรณ์ควบ  ได้แก่ ฆ้อน /ชะแลง ถังดับเพลิง  ป้ายชื่อรถรับส่งนักเรียน ไฟหลังคา  ประกันภัย  พรบ. และสภาพยาง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกรมการขนส่งทางบกที่บังคับให้รถตู้รับ - ส่งนักเรียนปฎิบัติตามกฎระเบียบ  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  เวลา 14.30 น. ณ  ลานจอดรถ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 306 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 300 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1