Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12977 : การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"สนามที่ 1

สรุปผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สนามที่ 1)ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ หน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประเภท Lead และ Speed มีดังนี้

                          ได้แก่  1. ด.ญ.อลิสา  สระทองยอด  ม.3/4  ( 1เหรียญทอง)  รุ่น Youth B Female

                                     2.นายอภิวิชญญ์   ลิ้มพานิชภักดี  ม.4/3  ( 1เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน)  รุ่น Youth B Male

                                     3.ด.ญ.ญาณิสา  ภู่ศิริ    ป.6/2   ( 1เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง)  รุ่น Youth D Female

                                     4.ด.ช.มกรธวัช  ยิ้มละมัย  ป.6/2   ( 2 เหรียญทอง )  รุ่น Youth D Male

                                     5.ด.ญ.รัตนกร  สุทธาไพศาลวิทยา  ป.6/2( 1 เหรียญทอง)  รุ่น Youth D Female

                                     6.ด.ญ.โยษิตา  ยิ้มละมัย    ม.3A  (1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง)  รุ่น Youth B Female

                                     7.ด.ญ.ปัทม์  เอื้ออารีนุสรณ์  ม.2/2 ( 1 เหรียญเงิน)  รุ่น Youth B Female

                                     8.นายกฤษฏิ์โชติ  บุญก่อเกียรติกุล  ม.4/1 ( 2 เหรียญทองแดง)  รุ่น Youth B Male

                                     9.ด.ช.กิจภูมิ   มีสวัสดิ์   ป.5B (2 เหรียญทองแดง)  รุ่น Youth D Male

                                    10.ด.ช.ถิรวัฒม์  กลิ่นสุคนธ์  ป.6/1 (1 เหรียญเงิน)  รุ่น Youth D Male

                                     11.ด.ญ.ณัชชา  จวนรมณีย์  ป.5/4 ( 1 เหรียญเงิน)  รุ่น Youth D Female

                                     12.ด.ญ.นราวัลย์  สัจกุล  ป.4/8 ( 1 เหรียญทองแดง)  รุ่น Youth D Female

              รวมเหรียญรางวัล  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  7 เหรียญทองแดง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 96 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 172 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 153 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5