Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12980 : Building : ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประทานรางวัล ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปี ตามโครงการ Energy Mind Award 2017

        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยฝ่ายอาคารสถานที่  เข้าร่วมประกวดโครงการ Energy Mind Award  2017  จัดโดย  การไฟฟ้านครหลวง  เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ผลการประกาศรางวัล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3  พร้อมรางวัลนักเรียนแกนนำ Young Energy Master Award 2017  และ รางวัลคณะทำงานดีเด่น Energy Mind Award 2017  รับโล่ประทานรางวัล Energy Mind Award 2017  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี   กิติยากร  เป็นผู้แทนพระองค์  มอบรางวัล  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลพลาซา  ลาดพร้าว

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 76 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์  มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 316 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 298 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4