Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12984 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ธุรการ : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร.จุไรรัตน์   สุดรุ่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายส่องแสง  ปทะวานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายวริทศ์นันท์  เสงี่ยมจิตานนท์  ผู้แทนผู้ปกครอง   ม.สันติ   ศรีเครือแก้ว  ผู้แทนครู  ภราดา อรุณ  เมธเศรษฐ  ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2  อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 270 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 253 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1