Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12988 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ“เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย”โดยปราชญ์บ้านธาตุดิน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย” วิทยากรโดยปราชญ์บ้านธาตุดิน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีท่านอาจารย์ชัยยุทธ  เหมริด และท่านอาจารย์ปรางนรินทร์  เหมริด  มีผู้เข้าร่วมการอบรม ครูและบุคลากร นักเรียนรอบเช้า 08.30 – 12.00 น.รอบบ่าย 13.00 - 16.00น. รวมจำนวน 48 คน เพื่อเป็นการส่งเสริม ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ทักษะประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและเพื่อการอนุรักษ์งานแกะสลักลวดลายไทยบน “หม้อขมิ้น” การประยุกต์ลวดลายเฉพาะปราชญ์บ้านธาตุดินแสดงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นอันทรงคุณค่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสจิราพร  คุณาบุตร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 285 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม  มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 167 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 143 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15