Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12991 : งานบริหารฝ่ายปกครอง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 ฝ่ายปกครองได้ส่งครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ 2.มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม 3.มาสเตอร์สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด 4.มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น 5.มาสเตอร์ไกร  ศรีธงไชย เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือ - ปฏิบัติธรรม โรงเรียนกุศลศึกษา ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 223 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ  มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม  มาสเตอร์  สิทธิศักดิ์    เกตุขุนทด  มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น  มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 177 ครั้ง (Login 24 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 153 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12