Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12994 : สรุปผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Bouldering"

     สรุปผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ “ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” (สนามที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ ลานกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  ประเภท Bouldering  มีดังนี้

ได้แก่                 1.นายสิรภพ  จิรจตุรพักตร์      (1  เหรียญทอง )                  รุ่น Open  Male

                          2.ด.ญ.ญาณิสา  ภู่ศิริ    ป.6/2    (1เหรียญทอง )                   รุ่น Youth D Female

                          3. นายอภิวิชญญ์   ลิ้มพานิชภักดี  ม.4/3  (1 เหรียญเงิน )    รุ่น Youth B Male

                          4.ด.ช.มกรธวัช  ยิ้มละมัย  ป.6/2   (1 เหรียญเงิน )               รุ่น Youth D Male

                          5.นายกฤษฏิ์โชติ  บุญก่อเกียรติกุล  ม.4/1  (1 เหรียญทองแดง )    รุ่น Youth B Male

                          6.ด.ช.ถิรวัฒม์  กลิ่นสุคนธ์  ป.6/1  (1 เหรียญทองแดง )       รุ่น Youth D Male

                          7.ด.ญ.นราวัลย์  สัจกุล  ป.4/8  (1 เหรียญทองแดง )             รุ่น Youth D Female

              รวมเหรียญรางวัล   2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง และได้คะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (รองแชมป์)

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 27 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 120 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 113 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2