Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12996 : งานการเรียนการสอนภาษาจีนนำนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีน อบรม ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

งานการเรียนการสอนภาษาจีนฝ่ายวิชาการ  ได้นำนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาจีนเข้าร่วมอบรม ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

ในโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่าย  ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 176 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 171 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2