Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13000 : Music : การแสดงดนตรีปิดคอร์สนอกเวลา 1/2561

กิจกรรมการแสดงดนตรีคอร์สนอกเวลา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เรียนดนตรีช่วงหลังเลิกเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ฝึกการกล้าแสดงออก โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต เวลา 16.10 - 18.30 น.

 

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมของ ACT Music ได้ที่

www.facebook.com/Actmusic.center

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จิรายุ    แสงวงษ์วัฒนา  มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 158 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 148 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1