Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13001 : Music : สัมมนาบุคลากรศูนย์ดนตรี 1/2561

ศูนย์ดนตรีได้จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ การเป็นครูดนตรีมืออาชีพ และหัวข้อ การดูแลนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์ สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง เป็นวิทยากร และ มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ดนตรีได้สรุปงานศูนย์ดนตรีในภาคเรียนที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 106 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 98 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1