Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13013 : ภาพกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา2561

งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา2561 เพื่อให้ครูได้มีโอกาสรื้อฟื้นความเชื่อ ความไว้ใจ ความรักและความศรัทธาในพระเป็นเจ้า ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  โดยมีกิจกรรมจิตตารมย์แห่งความเชื่อเสริมสร้างความรัก ความเสียสละ การให้อภัย แบ่งปันการเรียนแบบอย่าง ฤทธิกุศลของพระแม่มารีย์ โดย ภราดา พีรพงศ์  ดาราไทย   การแบ่งปัน จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ บทบาทความเป็นครูของนักบุญ หลุยส์ โดย ภราดา ภูวรินทร์  เขมรัชต์อนนต์ การภาวนาพระวาจาทรงชีวิต กิจกรรมกลุ่มย่อย ตามรอยพระวาจา “เราเป็นกายของพระคริสต์”โดยซิสเตอร์มารีโจน ผิวชัย  ณ หอประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่การ การสวดสายประคำพร้อมกันและเดินทางแสวงบุญรับพระคุณการุณย์ ที่วัด นักบุญยอแซฟ จังหวัดอยุธยา  ชมความงานของโบราณสถานมิสซังสยามที่มีอายุเก่าแก่ถึง 350ปี และ เยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส จบด้วยการล่องเรือทัศนศึกษาธรรมชาติ ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา(เมืองอโยธยา) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 218 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 222 ครั้ง (Login 33 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 189 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11