Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13015 : ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Bell October Course 2018

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน  Bell October Course 2018 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม 2561  นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยครูเจ้าของภาษา

Bell October Course 2018 classes for P. 1- P .6 from 1st - 12th October 2018 Students learn English through various games and activities in small groups.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สิริพร    คงประชา  มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล  มิส  Susanna Catharina Howard          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 365 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 352 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2