Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13058 : Building : รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่ ระดับอาเซียน

     มาสเตอร์วิศิษฐ์   ใจมั่น  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  พร้อมด้วยครูและที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ASEAN Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทอาคารควบคุม  Large  Building Category โดยมีเลขาธิการอาเซียน  Lim Jock Hoi เป็นผู้มอบโล่รางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Sands Grand Ballroom ชั้น 5 ศูนย์ประชุม Marina Bay Sands  ประเทศสิงคโปร์  และเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายอาคารสถานที่ นำคณะครู พนักงาน และตัวแทนนักเรียนแกนนำการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ เพื่อแสดงความยินดีในการรับรางวัลในครั้งนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 557 ครั้ง (Login 91 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 466 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3