Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13061 : ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา

           คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา  โดยมีวจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพระหฤทัย อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งทางโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศ เมื่อวันศุกร์ที่  26 ตุลาคม 2561  เวลา 19.30 น.  และมีพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ  วันเสาร์ที่  27  ตุลาคม  2561  เวลา  10.00 น.    ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่   ตำบลช้างคลาน   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่     

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 212 ครั้ง (Login 31 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 181 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1