Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13064 : พิธีมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน พฤศจิกายน 2561

        งานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการ จัดให้นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นได้เรียนวิชาคำสอนวันอังคารถึงวันศุกร์ รับศีลอภัย และร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณทุกวันศุกร์ต้นเดือน ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.50-09.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์  มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 108 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 99 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3