Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13067 : งานแนะแนว : ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานแนะแนว : จัดการเข้าร่วมฟังบรรยาย  เรื่อง แนะนำแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 86 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 135 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 116 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5