Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13068 : ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2561 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน เพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนกับโรงเรียนประถมถางหู อีกทั้งทัศนศึกษาเพิ่มเติมตามสถานที่ต่างๆในเมืองเฉิงตู เป็นเวลา 6 วัน โดยมีคุณครู 3 ท่านดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอดจนจบการเดินทาง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 159 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จิราพร    คุณาบุตร  มิส  จุฑารัตน์    โตแทน  มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 195 ครั้ง (Login 25 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 170 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8