Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13094 : การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ “ The North Face Cup 2019 ” ณ ประเทศญี่ปุ่น

    การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ “ The North Face Cup 2019 ” ณ ประเทศญี่ปุ่น  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561  นักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 2  คน มีรายชื่อต่อไปนี้

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจำตัว

ระดับชั้น

1

ด.ญ.ปัทม์   เอื้ออารีนุสรณ์

29321

ม.2/2

2

ด.ช.ถิรวัฒม์  กลิ่นสุคนธ์

25525

ป.6/2

       ผลการแข่งขัน  ด.ญ.ปัทม์  เอื้ออารีนุสรณ์  ม.2/2  ได้รางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนของเมืองนาโกย่า ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของรายการนี้ เพื่อชิงความเป็นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม ต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กหญิง  ปัทม์    เอื้ออารีนุสรณ์  เด็กชาย  ถิรวัฒน์    กลิ่นสุคนธ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 112 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 102 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()
  1