Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13114 : การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

งานระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหญ้าเทียมราฟาแอล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความรักความสามัคคี รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการเคารพสิทธิของผู้อื่น และความอดทนของผู้เล่น 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 62 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 230 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 223 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4