Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13115 : กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

มาสเตอร์คชภัค   กุลกวีวุฒิ  ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในระดับชั้นขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถแต่ละชนิดกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด รวมทั้งรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยทำการแข่งขันเวลา 11.40  น. – 12.30 น. สนามหญ้าเทียม หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ในการแข่งขันครั้งนี้ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองได้ให้เกียรติมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ เป็นผู้ประสานงานการแข่งขัน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 278 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 276 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1