Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13151 : งานอภิบาล : ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ณ ห้องเรียนคำสอนงานศาสนกิจ อาคารสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ ใจความสำคัญหลักของการให้โอวาทครั้งนี้ คือ ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนทั้ง 5 มิติ คือ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์สติปัญญา และ จิตวิญญาณ จะนำมาซึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งหลัก "ความรัก" เป็นคำสอนหลักของศาสนาคริสต์และเป็นคำสอนที่จะค้ำจุนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย  มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม  มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 133 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 126 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1